Ostatnie pożegnanie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 października odszedł założyciel i pierwszy prezes RKP w Aleksandrowie Łódzkim, pan Roman Westwal.

Interesował się apiterapią, był propagatorem nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej, wychowawcą kolejnych pokoleń pszczelarzy.

Jego działalność była doceniana i nagradzana odznaczeniami związkowymi, w tym najwyższym – statuetką J. Dzierżona.

Przeżył 85 lat i do końca swoich dni zajmował się pszczołami.

Uroczystości żałobne zaczną się 3 listopada 2021r o g. 12:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Krótkiej w Aleksandrowie Łódzkim.

Rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondolencje od środowiska pszczelarskiego.