Ostatnie pożegnanie.

W dniu 31.12.2020 roku  odszedł, w wieku 90 lat nasz najserdeczniejszy przyjaciel i pszczelarz Stefan Lenczewski

Pogrzeb odbędzie się 15.01.2021r o godzinie 12.30 na Cmentarzu Rzymskokatolickim na Dołach ul. Smutna 9.

Pan Stefan prowadził pasiekę od 1958 r.

W 1974 roku został członkiem Zarządu WZP i delegatem na zjazd PZP, był również długoletnim członkiem Sądu Koleżeńskiego WZP.

W roku 1984 jego pasieka została wpisana na listę pasiek hodowlanych. Pan Stefan był absolwentem technikum pszczelarskiego w Pszczelej Woli.

Do RKP nr 2 w Łodzi zapisał się w roku 2005, wcześniej był członkiem RKP nr 1 w Łodzi.

W 2011 r odznaczony został Medalem ks. Dzierżona.

Czynnie uczestniczył w spotkaniach Klubu dyskusyjnego Koła nr 2, dzieląc się swoja bogatą wiedzą z młodymi adeptami pszczelarstwa.

Na Walnym Zjeździe Delegatów WZP w 2018 roku Panu Stefanowi Lenczewskiemu przyznano tytuł honorowego członka WZP w Łodzi.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”

– ks. J. Twardowski