Ostatnie pożegnanie.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 grudnia 2022 roku o godzinie 7,00 przeżywszy 96 lat zmarł
 
Pan  Profesor dr  hab. Jerzy Woyke
Polski naukowiec
Specjalista w zakresie pszczelnictwa
 
Zmarł człowiek, który całe swoje życie poświęcił działaniom na rzecz rozwoju światowego pszczelarstwa. Jego osiągnięcia w zakresie hodowli i genetyki pszczół stanowią bardzo istotny element poznawczy biologii pszczoły miodnej na świecie.
Osiągnięcia Profesora Jerzego Woyke w realizowanych pracach naukowych przyczyniły się w istotny sposób do pogłębienia pszczelarskiej wiedzy i mają duży wpływ dla rozwoju pszczelarstwa, wzrostu prestiżu zawodowego pszczelarzy oraz gospodarki na całym świecie.
 
Zmarł wspaniały człowiek, dla jednych kolega dla drugich nauczyciel, propagator wiedzy przyjaciel wszystkich pszczelarzy, zawsze pozytywnie nastawiony do ludzi i całej rzeczywistości. Jego pasja poznawania i nauczania, którą był ogarnięty towarzyszyła mu do ostatnich dni.
 
Na razie nie znamy terminu i lokalizacji uroczystości żałobnych. Prawdopodobnie odbędą się na początku stycznia 2023 roku.
 
Łączymy się w wielkim bólu i smutku z rodziną zmarłego.