Pomoc w badaniach produktów pszczelich.

Zakład Pszczelnictwa w Puławach

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

Kazimierska 2A, 24-100 Puławy tel. (81) 886-21-64

Szanowni Państwo,

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich Zakładu Pszczelnictwa Instytutu

Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzi badania nad jakością

i zdrowotnymi właściwościami produktów pszczelich. W roku 2024 r. Laboratorium

wprowadziło nowe metodyki badawcze z tego zakresu. Naszą ofertę znajdziecie Państwo na

naszej stronie internetowej: http://www.opisik.pulawy.pl/lbjpp/index.php

W kolejnych latach chcemy rozszerzyć naszą ofertę o kolejne innowacyjne metody badań z

wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych (GC-MS/MS, HPLC-MS/MS,

spektroskopia w podczerwieni, różnicowa kolorymetria skaningowa i inne).

W związku z powyższym planujemy przeprowadzić serię badań, które pozwolą nam na udoskonalenie i walidowanie nowych procedur badawczych.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej działalności naukowej poprzez nieodpłatne pozyskanie i przesłanie do laboratorium próbek produktów pszczelich (miodu, wosku, węzy, pyłku kwiatowego, pierzgi pszczelej, propolisu). W zamian otrzymacie Państwo wyniki badań uzyskane dla przesłanych produktów pszczelich.

Do wykonania seryjnych badań potrzebne są następujące naważki: propolisu, pyłku

kwiatowego, pierzgi – około 50 g, wosku pszczelego – około 20 g, węzy pszczelej – arkusz około 10×10 cm, miodu – około 200 g. W przypadku pierzgi może to być kawałek plastra ze

zmagazynowaną pierzgą. Wyniki badań Państwa produktów pszczelich będą wykorzystane wyłącznie do celów badawczych i nie będą udostępniane innym osobom/ podmiotom/ instytucjom bez Państwa zgody.

Doceniamy każdą pomoc, którą możemy otrzymać z Państwa strony. Z góry dziękujemy za

zrozumienie i wsparcie oraz liczymy na pozytywne przychylenie się do naszej prośby.

Próbki prosimy przesyłać na adres:

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

Zakład Pszczelnictwa w Puławach

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Kazimierska 2A, 24-100 Puławy

Z dopiskiem: Próbki do badań naukowych

Z poważaniem,

Kierownik Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

Dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO

Poniżej są oferty cenowe na niektóre badania:

Oferta_inwerty_2024

Oferta_miod_2024

Oferta_miod_2024_Refundacja

Oferta_pylek_2024

Oferta_wosk_2024