PROGRAM III ŁÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PSZCZELARSKIEJ W TUSZYNIE – 15-18 LISTOPADA 2018 R.

III Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Tuszynie pt. „Pszczelarstwo europejskie – kluczowe aspekty nowoczesnej gospodarki pasiecznej” 15 – 18 listopada 2017 r.

Z UWAGI NA DUŻĄ ILOŚĆ WYKŁADOWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONFERENCJI ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE

PROGRAM KONFERENCJI  ( program konferencji pdf )

PROGRAM OF CONFERENCE

15.11.2017 (czwartek)

Blok programowy poprzedzający konferencję pn.

„Apiterapia we współczesnej gospodarce pasiecznej”

Apitherapy in modern hive management

10:00 – 10:30

Zaproszenie do uczestnictwa w wykładach przed konferencyjnych

Invitation to participation in lectures about apitherapy

10:30 – 11:30

lekarz medycyny Manukh Volodymr

Ludowa i nietradycyjna medycyna na Ukrainie. Apiterapia w praktyce lekarza”

National and alternative medicine in Ukraine. Apitherapy in medical practice

11:30 – 12:30

pszczelarz Dytiuk Maryan

Produkty pszczele”

Products from bees

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 – 14:00

dr nauk rolniczych Lokutova Olena

docent Departamentu Doradztwa Rolniczego i Turystyki, Narodowego Uniwersytetu Życia i Nauk o Środowisku Ukrainy

„Aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe apiturystyki”

Social, economic and ecological aspect of apitourism, International apitourism

14:00 – 15:00

lekarz medycyny, apiterapeuta Pylypchuk Ivan

„Zastosowanie jadu pszczelego w lecznictwie”

Bee poison – nurse and healer

15:00 – 16:00

Obiad (Dinner)

16:00 – 17:30

lekarz medycyny Stasiuk Oleksiy

Zdrowie ludzi i pszczół”

Human and bee health

17:30 – 18:00

Kiril Michalo

Kierownik Oddziału Ogólnoukraińskiej Organizacji Pozarządowej Bractwo Ukraińskich Pszczelarzy w obwodzie lwowskim

„Sen na ulach w Karpatach – specyfika budowania pasiek poprawiających zdrowie”

Sleep on bee hives in Carpathians. Peculiarities of construction of recreational apiaries

18:00 – 19:00

fizjoterapeuta Vasyl Oshchypko

Miodowy masaż”

Honey massage

19:00 – 20:00 Kolacja (Supper)

20:00 – 21:00

pszczelarz Dmitrievich Peter

Petrova pasieka jako centrum leczenia”

Petro’s Apiary as the center of recreation

16.11.2017 (piątek)

09:00 – 10:00 Inauguracja III ŁMKP

10:00 – 11:30

Georg Matlok

Pszczelarz, aktywny uczestnik programu AGT

(hodowli pszczoły kraińskiej z wysoką odpornością na warrozę)

„Gospodarka pasieczna cz. I”

„Hive management part. I”

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13:30

Tetyana Vasylkivska

Prezes Zarządu Ogólnoukraińskiej Organizacji Pozarządowej Bractwo Ukraińskich Pszczelarzy

Produkty pszczelarskie o wartości dodanej. Przetwarzanie miodu – produkcja i technologia wytwarzania napojów miodowych”

Bee products with added value. Honey processing. Production of honey beverages. Peculiarities of industrial technology

13:30 – 15:00

dr nauk. wet. Kovalchuk Iryna

Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy

“Wykorzystywanie mikroelementów cytrynianów w żywieniu pszczół. Główne kierunki działalności naukowej Instytutu Biologii Zwierząt ANR Ukrainy”

Modern aspects of application of microelements citrates in bees nutrition. Main directions of the scientific activity of the Institute of Animal Biology of NAAS

15:00 – 16:00 Obiad

16:00 – 17:30

Georg Matlok

„Gospodarka pasieczna cz. II”

„Hive management part. II”

17:30 – 19:00

prof. dr Povoznikov Mykola

Kierownik Zakładu Hodowli Koni i Pszczelarstwa, Narodowego Uniwersytetu Życia i Nauk o Środowisku Ukrainy

pt „Naukowe i edukacyjne zaplecze przemysłu pszczelarskiego”

Scientific and educational support of the beekeeping sector

19:00 – 20:00

Ala Paschenko

Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

„Inowacyjne sposoby dbania o zdrowie pszczół przy pomocy kwasów nanokarboksylowych

Co oraz Ni”

Innovational measures of keeping the bees healthy on the basis of nanocarboxylate Co and Ni

20:00 – 21:00

Kolacja

17.11.2017 (sobota)

08:00 – 09:00 śniadanie

09:00 – 11:00

dr hab. Krzysztof Olszewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

„Rola hodowli w intensyfikacji gospodarki pasiecznej”

The role of breeding in the intensification of hive managment

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 13:30

dr hab. Krzysztof Olszewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

„Kierunki rozwoju współczesnego pszczelarstwa”)

The way of development modern beekeeping

13:30 – 15:00

dr Tetyana Yefimenko

Kierownik Laboratorium technicznych i specjalnych srodków zapobiegania chorobom pszczelim, NSC „Instytut Pszczelarstwa imienia P.I. Prokopowicza”.

„Choroby pszczół. Ekologiczne metody ochrony i leczenia pszczół”

Diseases of bees. Ecologically safe methods of treatment

15:00 – 16:00 Obiad

16:00 – 18:00

dr Silven Lazarov

Uniwersytet Trakijski w Starej Zagorze

„Zachowania higieniczne pszczół”

Bees hygienical behaviour

18:00 – 20:00

mgr. inż. Tomasz Domański

„Nawłoć mój najtrudniejszy pożytek”

„Odkłady na nawłoci”

Solidago my hardest bee pasture

Nucleus on Solidago

21:00

Uroczysta kolacja

18.11.2017 (niedziela)

08:00 – 09:00 śniadanie

09:00 – 13:00

mgr. inż. Marek Podlewski, Jacek Wojciechowski

„Wybrane elementy gospodarki pasiecznej – fakty i mity”

13:00-13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 14:30

mgr Anatoliy Kharkovenko

pszczelarz, ekspert ds. innowacji w pszczelarstwie przemysłowym i zintegrowanym zarządzaniu jakością

„Innowacja i nowe podejścia w praktyce pszczelarstwa na Ukrainie”

“Innovations and new approaches in beekeeping practice in Ukraine

14:30 – 15:30

mgr inż. Anna Odnosum

Doktorant Wydziału Parazytologii, Zasobów Naturalnych i Zarządzania Środowiskiem Naturalnym Ukrainy

„Nosema jako choroba pszczół. Rozprzestrzenianie, diagnoza i prewencyjne warunki walki”

Nosemosis of bees (spread, pathogenesis and methods of diagnostics and prevention

15:30 – 16:30 Obiad

Yatsenko Oleksandr

„Ukraińska stepowa rasa pszczół – podstawowe cechy rasowe”

Ukrainian steppe kind of bees. Peculiarities of breeding work

16:30 – 19:00

Profesor z Turcji jeszcze ostatecznie nie potwierdził swojego przyjazdu

prof. dr hab. Muhsin Doğaroğlu  

emerytowany profesor Uniwersytetu Namik Kemal w Tekirdağ

„Warunki osiągnięcia sukcesu w gospodarce pasiecznej. Naturalna selekcja przeciwko patogenom i szkodnikom oraz wspieranie rodzin pszczelich w celu zwiększenia produkcji” miodu.

„Conditions for successful beekeeping, natural selection against diseases and pests and supported colony management system to increase the honey production”

19:00 – 19:30

Zakończenie konferencji

 

W dniach od 16 do 18 listopada 2018 roku w Tuszynie, w Hotelu BEJ przy ul. Wschodniej 5, odbędzie się III Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska pt. ” Pszczelarstwo europejskie – kluczowe aspekty nowoczesnej gospodarki pasiecznej „. Wykłady poprzedzające poświęcone apiterapi, rozpoczną się w czwartek 15 listopada o godzinie 10.00.

UWAGA

Opłata konferencyjna za udział w czwartkowym bloku tematycznym wynosi 30 zł. Istnieje możliwość wykupienia obiadu również w cenie 30 zł! 

Koszt udziału w konferencji  

PAKIET: od piątku 16 listopada – 350 zł. W skład tej ceny wchodzą: opłata konferencyjna (150 zł) oraz koszt wyżywienia i zakwaterowania (200 zł). Zakwaterowanie liczy się od piątku (od obiadu) do niedzieli (do obiadu).

PAKIET ROZSZERZONY: od czwartku 15 listopada – 400 zł. (udział w czwartkowych wykładach, obiad, kolacja i nocleg z czwartku na piątek, śniadanie w piątek + to co w pakiecie)

W cenę obu wariantów pakietu wliczona jest uroczysta kolacja bankietowa w sobotę 17. 11.2018 r.

Każdy uczestnik otrzyma materiały konferencyjne.

Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych posiłków i noclegów według cennika:

nocleg – 40 zł*, śniadanie – 15 zł, obiad – 30 zł, kolacja – 20 zł

*istnieje możliwość zamówienia noclegu z niedzieli/poniedziałek.

Opłata konferencyjna za jeden dzień od piątku do niedzieli – 60 zł

Opłata konferencyjna za czwartek – 30 zł

Uroczysta kolacja bankietowa odbędzie się w sobotę – poza pakietami – płatna 50 zł od osoby