RODO – ważna informacja!

Przypominamy, że osoby które nie podpiszą upoważnienia RODO będą  skreślone z listy Koła Pszczelarzy ponieważ ich dane nie będą mogły zostać przekazane do WZP.