Spotkania koła pszczelarzy online.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pszczelarzy do udziału w spotkaniach koła pszczelarzy RKP 2 w wersji online.

Spotkania odbywają się w co drugi wtorek  w godzinach 18:00-20:00 na platformie zoom pod następującym adresem: LINK

Pokój spotkań uruchomił i udostępnił nasz Kolega Darek Gielnik, za co serdecznie dziękujemy.

Rozmawiamy na interesujące nas tematy pszczelarskie i próbujemy rozwiązywać napotkane problemy w pasiekach.