Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 17.09.2019 r.

Tematem spotkania będzie: ZIMOWLA PSZCZÓŁ.

Ocena ilości pokarmu. Ocena porażenia warrozą i nosemozą. Leczenie późną jesienią.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła.