Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 20.11.2018

Tematem spotkania będzie: SPOSOBY ZWIĘKSZANIA WYDAJNOŚCI MIODOWEJ
Ograniczanie czerwienia matki,
naloty, łączenie rodzin.
Pastwiska pszczele i rośliny miododajne. 
ULE I SPRZĘT PASIECZNY
Pokarm zimowy dla pszczół
Odkażanie, naprawa i konserwacja uli: drewnianych, styropianowych, poliuretanowych.
Zalety i wady poszczególnych typów uli.
Usprawnienia w pracy przy pszczołach.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła