Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 21.05.2019 r.

Tematem spotkania będzie:OKRESY BEZPOŻYTKOWE.

Głód w pasiece. Zapobieganie rabunkom. Postępowanie, gdy wystąpi rabunek.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła