Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 19.03.2019 r.

Tematem spotkania będzie: POSZERZANIE GNIAZD.

Znaczenie węzy dla rozwoju i zdrowotności rodzin pszczelich. Dodawanie ramek: z suszem, węzą, ramki pracy, nadstawki. Pyłek kwiatowy i jego znaczenie dla pszczół.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła