Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 03.09.2019 r.

Tematem spotkania będzie: PSZCZOŁY NA PÓŹNYCH POŻYTKACH.

Organizacja pasieki przy pozyskaniu późnych miodów. Pozyskiwanie innych produktów pszczelich.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła.