Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 22.01.2019 r.

Tematem spotkania będzie: PRZEDWIOŚNIE W PASIECE

Ocena stanu zasobów pokarmu.

Sposoby ew. leczenia. Ocena zdrowotności rodzin pszczelich. Wypryskiwanie pszczół w mroźne dni. Przygotowanie pasieczyska do oblotu wiosennego.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła