Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 05.09.2017

Tematem spotkania będzie: ZIMOWLA PSZCZÓŁ
Ocena ilości pokarmu.
Ocena porażenia warrozą i nosemozą.
Uzupełniające leczenia warrozy późną jesienią.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła