Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 17.10.2017

Tematem spotkania będzie: UTRWALANIE WIADOMOŚCI O CHOROBACH
Rozpoznawanie chorób pszczół:
warroza, nosemoza, zgnilec amerykański i inne.
Zapobieganie i zwalczanie.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła