Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 04.02.2020 r.

Tematem spotkania będzie: PIERWSZY OBLOT WIOSENNY PSZCZÓŁ.

Obserwacja i kontrola stanu rodzin i zapasów po pierwszym oblocie.

Przyczyny nagłego słabnięcia rodzin po zimowli: (choroby: warroza, nosemoza i inne).

Zapobieganie, sposoby wiosennego leczenia.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła.