Sprzęt pszczelarski 2020 – ważne informacje!

Osoby zapisane na sprzęt pszczelarski we wrześniu 2019 roku proszone są o pilne przysłanie potwierdzenia zamówienia oraz numeru konta bankowego na mail pszczolakp2@gmail.com 

Jeśli osoby te chcą wziąć udział w projekcie refundacji, muszą najpóźniej do 31 maja 2020 roku dostarczyć dokument potwierdzający, że sprzedają produkty pszczele w ramach RHD lub SB.

W przypadku niedostarczenia dokumentu umowa na sprzęt nie będzie ważna, a refundacja nie zostanie wypłacona.