Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła 03 marca 2020r

W dniu 3 marca 2020r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła.

Obecnych było 42 członków. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie.

Przedstawicielem WZP w Łodzi był Sekretarz WZP Kamil Staroń.

Wybrano osoby funkcyjne:

Przewodniczący zebrania: Stanisław Skawiński

Protokolanci: Ewa Kik, Andrzej Staszczyk

Prezydium: Skawiński Stanisław, Jerzy Matusiak, Kamil Staroń, Roman Opalski.

Komisja uchwał i wniosków: Renata Matuszewska, Danuta Wrona

Komisja skrutacyjna: Gabriel Golanowski, Mariusz Szkup

Komisja wyborcza: Przemysław Drężek, Stanisław Kominiarczyk, Jerzy Bednarek

Wszystkie osoby wybrano jednomyślnie.

Nowi członkowie koła złożyli uroczystą przysięgę pszczelarską.

Uhonorowano zasłużonych pszczelarzy:

Gabriel Golanowski – dyplom honorowego członka koła

Stanisław Zieliński – brązowa odznaka PZP.

Zarząd uzyskał absolutorium oraz został zatwierdzony plan pracy i budżet na 2020 rok (jednogłośnie).

Uzupełniono skład zarządu wybierając Remigiusza Kowalskiego na przewodniczącego koła dyskusyjnego.

Do komisji rewizyjnej dołączyli: Magdalena Kozłowska i Tomasz Paszkowski.

Przedstawiono wstępny projekt sztandaru naszego koła, którego poświęcenie planowane jest na 6 grudnia 2020r podczas wigilii pszczelarskiej w kościele Piotra i Pawła w Łodzi.

Przegłosowano następujące wnioski:

– Zobowiązano Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do WZP w Łodzi o zwolnienie naszego koła z części odprowadzanych składek tak, by zaoszczędzona kwota mogła stanowić dofinansowanie do sztandaru i uroczystości 60-lecia naszego koła (luty 2021r)

-Zgodzono się na zakup nowej, pojemnej szafy

-Upoważniono Zarząd do zakupu projektora multimedialnego 

Kilka zdjąć z zebrania: