Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła

W dniu 23.02.2014 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi. zarząd1

Podobnie jak w roku ubiegłym, zebraniu przewodniczył Kolega Bogdan Piekarz. Swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi Romuald Dąbrowski. zarząd2Obrady zostały poprzedzone wniesieniem sztandaru WZP w Łodzi.sztandarCzłonkowie Koła pozytywnie ocenili pracę Zarządu i jednogłośnie udzielili mu absolutorium. Przyjęto plan pracy i budżet na 2014 rok.slubowanie1W obecności sztandaru WZP w Łodzi, Koleżanka Ewa Wolanowska złożyła uroczyste ślubowanie pszczelarskie.przysięga pszczelarskaNa zebraniu obecny był Stanisław Kaszewski, były prezes naszego Koła i członek zarządu.

Kolega Stanisław, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, musiał z przykrością, opuścić Koło Pszczelarzy nr 2 i przybył by się pożegnać.

W nowym miejscu zamieszkania otworzył Koło Pszczelarzy w Żelechlinku, gdzie został prezesem.

Nadzieją napawa fakt, że obiecał utrzymywanie przyjacielskiej współpracy z naszym Kołem i już teraz zaprosił na „Miodobranie w Żelechlinku”, które odbędzie się 15.06.2014 o godzinie 11:00.