WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA 20.02.2018r

W dniu 20.02.2018 r. odbyło się (w drugim terminie) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi.

Obecnych było 50 osób, co stanowiło ponad połowę z wszystkich 80 członków.

Zdjęcia z Zebrania można zobaczyć dzięki uprzejmości Kolegi Michała Skrzecza TUTAJ->

Przewodniczącym Zebrania został wybrany Stanisław Skawiński. Protokolanci: Ewa Kik i Andrzej Staszczyk.

Prezydium:

Prezes WZP w łodzi : Bartłomiej Piotrowski

V-ce Prezes WZP w Łodzi: Dorota Ulańska

Przezs RKP nr 2 w Łodzi: Leopold Ratajczyk

V-ce Prezez RKP nr 2 w Łodzi: Andrzej Chrolenko

Skarbnik RKP nr 2 w Łodzi: Ewa Wolanowska

Roman Opalski

Komisja Uchwał i Wniosków:

Barbara Nowak

Renata Matuszewska

Komisja Wyborcza:

Dorota Ulańska

Remigiusz Kowalski

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

Dorota Nowak

Gabriel Golanowski

Michał Skrzecz

Po przyjęciu porządku obrad i wyborze komisji nastąpiło uroczyste złożenie przysięgi pszczelarskiej przez nowych członków.

Stwierdzono jednomyślnie prawomocność zebrania. Złożono sprawozdania za czas kadencji: Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Udzielono absolutorium Zarządowi Koła.

Po przerwie dokonano wyboru nowych władz Koła.

Nowy skład Zarządu:

Prezes: Teresa Andruszkiewicz

V-ce Prezes i skarbnik: Ewa Wolanowska

Przewodniczący Klubu Dyskusyjnego: Jacek Skorasiński

Skarbnik: Ewa Kik

Sekretarz: Jarosław Czerwiński

Drugi Sekretarz: Renata Matuszewska

Naczelny Redaktor i Administrator Strony Internetowej: Jerzy Matusiak

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Walter

Andrzej Staszczyk

Halina Skorasińska

Sąd Koleżeński:

Dorota Ulańska

Witold Dudziński

Jarosław Wagner

Delegaci na Walny Zjazd WZP w Łodzi:

Teresa Andruszkiewicz

Dorota Ulańska

Ewa Wolanowska

Jarosław Czerwiński

Remigiusz Kowalski

Stanisław Skawiński

Jacek Skorasiński

Leopold Ratajczyk

Zostały przyjęte następujące wnioski:

– Uhonorować Kol. Bogdana Piekarza statuetką Ks. dr Jana Dzierżona.

– Wystąpić o nadanie tytułu Honorowego Członka WZP Koledze Stefanowi Lenczewskiemu.

– Uhonorować Kol. Andrzeja Chrolenko „Encyklopedią Pszczelarską ” za ogromny wkład pracy włożony w prowadzenie Klubu Dyskusyjnego i propagowanie wiedzy pszczelarskiej.

– Ustalić składkę członkowską w kwocie 85 zł.

– Zorganizować spotkanie w pasiece u doświadczonego pszczelarza.

Więcej zdjęć można zobaczyć dzięki uprzejmości Kolegi Michała Skrzecza TUTAJ->