Ważne informacje dla pszczelarzy z RKP2 w Łodzi.

Pszczelarze z RKP2 w Łodzi powinni złożyć do 30.09.2022 informację o ilości posiadanych rodzin na dzień 30.09.2022 oraz zapotrzebowanie na leki, matki. odkłady i sprzęt pasieczny realizowane z funduszu dopłat.

Powyższe informacje prosimy przysyłać do Pani Prezes Teresy Andruszkiewicz sms 604 059 998 lub mail: pszczolakp2@gmail.com

UWAGA!  W 2023 r każdy pszczelarz biorący udział w refundacjach musi mieć nadany numer EP (załatwiany przy dopłatach od przezimowanych rodzin). W tym celu, jak najszybciej należy złożyć wniosek do biura powiatowego ARIMR.