Zebranie Sprawozdawcze 21 luty 2023r.

21 lutego 2023r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze RKP nr 2 w Łodzi za rok 2022. Salę zapełnili pszczelarze zrzeszeni w naszym kole.

W obecności Zgromadzonych oraz Sztandaru do naszego Koła przystąpili i złożyli przysięgę: Małgorzata Stypik, Łukasz Żuber oraz jego syn Franciszek Żuber lat 9. Jesteśmy dumni, że wśród nas jest najmłodszy w województwie pszczelarz.  🙂


Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego (do którego szczęśliwie nie wpłynęło żadne zgłoszenie 🙂 Nasze koło na dzień 30 września 2022r, liczyło 76 członków i 1330 rodzin pszczelich.
W 2022r. odbyło się 18 spotkań klubu dyskusyjnego a rok zakończyliśmy przemiłym spotkaniem opłatkowym. W tym miejscu warto zauważyć, że trzech członków naszego koła
w roku 2022, zostało uhonorowanych odznaczeniami PZP. Brązowe odznaki brązowe otrzymali: Agnieszka Szkup, Przemysław Drężek, Dariusz Gielnik

Pani Prezes Teresa Andruszkiewicz serdecznie podziękowała Zarządowi Koła, wszystkim aktywnie uczestniczącym w spotkaniach klubu dyskusyjnego oraz wszystkim pracującym na rzecz naszego koła pszczelarzom: za dobrą i owocną współpracę podczas prowadzenia warsztatów pszczelarskich dla dzieci podczas „Majówki” w Ogrodzie Botanicznym czy warsztatów edukacyjnych „HOP do ULA” prowadzonych podczas Święta Pszczoły.

Podsumowując rok 2022 Pani Prezes przypomniała, że to rok pod znakiem zgnilca amerykańskiego w województwie łódzkim. Zlokalizowano wiele ognisk; 3 na terenie Łodzi, 2 w powiecie zgierskim, 2 w powiecie brzezińskim i 3 na południu województwa. Z uwagi na uciążliwość choroby, jej szybkie rozprzestrzenianie i związane z nimi zmartwienia pszczelarzy, na zebranie zaproszony został powiatowy lekarz weterynarii ze Zgierza pan Tomasz Czeszczyszyn. W pigułce przedstawił nam postać zgnilca amerykańskiego, sposoby leczenia pszczół oraz wytyczne zachowań i standardów jakimi powinna rządzić się zdrowa pasieka. 

Serdecznie dziękujemy Panu doktorowi Czeszczyszynowi za przybycie i przekazanie nam w jasny i przystępny sposób wiedzy o zgnilcu oraz postawienie nacisku na zachowanie HIGIENY w pasiekach i regularną wymianę ramek.

Pani Prezes zwróciła się do wszystkich członków koła z apelem:


poszerzanie wiedzy pszczelarskiej i udział w szkoleniach jest naszym obowiązkiem! Aby lepiej pracować z pszczołami, musimy podnosić swoje kompetencje”.
Popieram ten apel i przypominam, że poszerzać swoją wiedzę możemy biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez zaprzyjaźnione koła pszczelarskie i WZP.
Dobrej wiedzy pszczelarskiej nigdy dość!

Reasumując:

1)Walne Zebranie Sprawozdawcze RKP nr 2 odbyło się w przyjaznej atmosferze.
2) Koło RKP nr 2 zyskało najmłodszego w województwie łódzkim pszczelarza !

3) Pszczelarze jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Koła RKP nr 2 oraz zatwierdzili
plan pracy i budżetu na rok 2023.
4) Pszczelarze Koła RKP nr 2 zaczerpnęliśmy sporą dawkę wiedzy o zgnilcu amerykańskim.

Magda Kozłowska