Szkolenie w Łasku 19 marca 2023r.

Zarząd Koła Pszczelarzy w Łasku zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu.
Temat szkolenia: „Szybki i skuteczny rozwój rodzin pszczelich na wiosnę”
Wykładowca: mgr inż. Tomasz Kędziora z ZSR CKZ w Pszczelej Woli.
Szkolenie odbędzie się dnia 19 marca 2023 w Klubie Garnizonowym w Łasku.
Początek o godzinie 10.00.
Adres: Plac Lotników Łaskich 1
Koszt: 10 zł od osoby.

Zebranie Sprawozdawcze 21 luty 2023r.

21 lutego 2023r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze RKP nr 2 w Łodzi za rok 2022. Salę zapełnili pszczelarze zrzeszeni w naszym kole.

W obecności Zgromadzonych oraz Sztandaru do naszego Koła przystąpili i złożyli przysięgę: Małgorzata Stypik, Łukasz Żuber oraz jego syn Franciszek Żuber lat 9. Jesteśmy dumni, że wśród nas jest najmłodszy w województwie pszczelarz.  🙂 Czytaj dalej

Relacja z Międzynarodowego Sympozjum Pszczelarskiego w Lublinie 2023r

W dniach 19-22 stycznia 2023r członkowie naszego koła brali udział w Międzynarodowym Sympozjum Pszczelarskim Lublin-Pszczela Wola. Sympozjum podzielone było na dwie części:

I część – Naukowa Konferencja Pszczelarska dla otoczenia społeczno – gospodarczego „NAUKA w PRAKTYCE, która odbyła się w Sali kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II część – VIII Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska, która odbyła się w Pszczelej Woli w dniach 20-22 stycznia 2023r. Czytaj dalej

Ważne informacje

Przypominamy o zbliżającym się terminie wpłat za: ubezpieczenie OC pasieki, składkę członkowską, leki, matki i odkłady.

Wpłaty należy dokonać do 15.02.2023r

Sposób dokonania wpłat i wysokości składek podane są w zakładce OPŁATY.

Zapraszamy na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE w dniu 21 lutego 2023r o godzinie 16:45.

Zaproszenie i harmonogram zebrania można pobrać tutaj: zebraniesprawozdawcze-2023-zawiadomienie

Ostatnie pożegnanie.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 grudnia 2022 roku o godzinie 7,00 przeżywszy 96 lat zmarł
 
Pan  Profesor dr  hab. Jerzy Woyke
Polski naukowiec
Specjalista w zakresie pszczelnictwa
 
Zmarł człowiek, który całe swoje życie poświęcił działaniom na rzecz rozwoju światowego pszczelarstwa. Jego osiągnięcia w zakresie hodowli i genetyki pszczół stanowią bardzo istotny element poznawczy biologii pszczoły miodnej na świecie.
Osiągnięcia Profesora Jerzego Woyke w realizowanych pracach naukowych przyczyniły się w istotny sposób do pogłębienia pszczelarskiej wiedzy i mają duży wpływ dla rozwoju pszczelarstwa, wzrostu prestiżu zawodowego pszczelarzy oraz gospodarki na całym świecie.
 
Zmarł wspaniały człowiek, dla jednych kolega dla drugich nauczyciel, propagator wiedzy przyjaciel wszystkich pszczelarzy, zawsze pozytywnie nastawiony do ludzi i całej rzeczywistości. Jego pasja poznawania i nauczania, którą był ogarnięty towarzyszyła mu do ostatnich dni.
 
Na razie nie znamy terminu i lokalizacji uroczystości żałobnych. Prawdopodobnie odbędą się na początku stycznia 2023 roku.
 
Łączymy się w wielkim bólu i smutku z rodziną zmarłego.

Wigilia 06.12.2022

W dniu 6.12.2022 spotkaliśmy się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym.

Atmosfera była rodzinna i pełna ciepła. Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniach.

Fotorelację można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

Czytaj dalej