Ważna informacja dla członków RKP2 w Łodzi!

Wosk do przerobu na węzę należy przynieść w październiku:

1 termin – 3 października (najlepiej!),

2 termin – 17 października (rezerwowy)

do Przemysław Drężek (Koordynator akcji przerobu wosku).
 
Dodatkowo, w innych terminach wosk można dostarczyć osobiście do miejsca zamieszkania Przemysława Drężka, ale po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 791 129 931.
 
Ilość wosku to 0,33 kg do ula, (rodziny zgłoszone we wrześniu  2022).
Do sklarowanego wosku, spakowanego w dwie reklamówki, dołączamy karteczkę: Imię, Nazwisko, waga dostarczonego wosku, typ węzy na jaki ma zostać przerobiony, tel kontaktowy, preferowane miejsce przerobu. 
Wosk niespełniający standardów zostanie zwrócony właścicielowi bez podania przyczyn!
 
Po 17 października wosk nie będzie przyjmowany !!!