POWITANIE WIOSNY W PASIECE – BRZEZINY 23, 24 KWIETNIA 2022

Zapraszamy członków naszego Związku na coroczne szkolenie otwierające sezon pasieczny.

Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

„Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej” w ramach projektu szkoleniowego zgodnie z umową 12/S/112/2021/22

Szkolenie poprowadzi dr hab. PAWEŁ CHORBIŃSKI

Zapisy na szkolenie w Kołach.

PROGRAM SZKOLENIA

23.04.2022 Sobota

9.00 – 10.00- rejestracja (kawa, herbata)

10.00 – 10.15 – otwarcie szkolenia

10.15 – 11.45

Biologia Varroa destructor. Cykl rozwojowy pasożyta. Patogeneza warrozy, wpływ indywidualny i na całą rodzinę pszczelą Metody diagnozowania nasilenia inwazji pasożyta w rodzinach pszczelich.

11.45 –12.15 – przerwa kawowa

12.15 – 13.00

Biologia Varroa destructor. Cykl rozwojowy pasożyta. Patogeneza warrozy, wpływ indywidualny i na całą rodzinę pszczelą Metody diagnozowania nasilenia inwazji pasożyta w rodzinach pszczelich. CD

13.00 – 13.30 – dyskusja

13.30 – 14.30- przerwa obiadowa

14.30 – 16.00

Biotechniczne sposoby i metody zwalczania pasożyta. Zwalczanie Varroa destructor przy użyciu weterynaryjnych produktów leczniczych i warunki bezpiecznego pozyskiwania miodu.

16.00 – 16.15 – przerwa kawowa

16.15– 17.00

Biotechniczne sposoby i metody zwalczania pasożyta. Zwalczanie Varroa destructor przy użyciu weterynaryjnych produktów leczniczych i warunki bezpiecznego pozyskiwania miodu.CD

17.00-17.30 dyskusja

24.04.2022 – Niedziela

9.00 – 10.00 – Uroczysta Msza Święta w intencji pszczelarzy

9.30 – 10.30 – rejestracja (kawa, herbata)

10.30 – 12.45

Etiologia, patogeneza, diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół: zgnilec amerykański i europejsk12.45 – 13.00- Przerwa kawowa

13.00 – 13.45

Najważniejsze szkodniki pszczół i produktów pasiecznych

13.45 – 14.45– przerwa obiadowa

14.45 – 16.15

Etiologia, patogeneza, diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół: nosemoza, grzybica otorbielakowa, aspergiloza i inne

16.15 – 16.45 – dyskusja i zakończenie szkolenia