Pszczoły legalne w Łodzi!

Łódź herbDzięki staraniom: Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi (R. Dąbrowski) z Członkami Zarządu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łodzi (T. Kacprzak – projektodawca uchwały) oraz bardzo życzliwym Radnym Rady Miejskiej w Łodzi, w dniu 03.07.2013 na LXVI posiedzeniu Rady Miasta uchwalono (nikt nie był przeciwny) poprawkę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”. Regulamin ten zakazywał chowu m. in. pszczół na zdecydowanej większości terenów naszego miasta. Dzięki poprawce możliwa będzie legalna hodowla pszczół przy spełnieniu wymogów bezpieczeństwa. Uratowano około 150 pasiek, które już znajdowały się na „zakazanych” terenach.

Dziękujemy!!!

Poniżej znajduje się uchwalony projekt uchwały:

Autopoprawka zmiany uchwały