Wyjazd studyjny na Ukrainę 27.09-02.10.2013

a (212)Pszczelarze w Województwa Łódzkiego wzięli udział w najważniejszym światowym wydarzeniu, jakim jest dla pszczelarzy XXXXIII Międzynarodowy Kongres Pszczelarski Apimondia 2013  Wyjazd był możliwy dzięki projektowi zrealizowanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, poprzez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pszczelarze byli uczestnikami interesujących wykładów (Puławy, Sitno, Kijów), odwiedzili wzorcowe pasieki po stronie polskiej i ukraińskiej zapoznając się z innymi sposobami gospodarki pasiecznej. Udało się nawiązać interesujące kontakty z pszczelarzami z Ukrainy. Na wystawie można było zobaczyć nowinki techniczne i produkty najważniejszych firm z całego świata.

Szczególne podziękowania należą się osobom, bez których pomocy nie byłoby możliwe zorganizowanie tak interesującego i potrzebnego wyjazdu studyjnego :

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Maria Kaczorowska

Naczelnik Wydziału Płatności DFROW – Mirosława Jakiel

Wojewódzki Kapelan pszczelarzy – Ks. Proboszcz Wiesław Kamiński

Tłumacz i osoba odpowiedzialna za kontakty z ukraińskimi pszczelarzami  – Oksana Bedeker

Zarząd WZP w Łodzi

Wszyscy mamy nadzieję, że ten wyjazd studyjny jest pierwszym krokiem w kierunku rozwinięcia przyjacielskich i partnerskich stosunków z pszczelarzami z Ukrainy.

Zostaliśmy przyjęci niezwykle gościnnie i serdecznie.

Zdjęcia z wyjazdu można zobaczyć na sronie WZP w Łodzi ->

Inne zdjęcia dzięki uprzejmości Marii Kaczorowskiej zobaczysz tutaj ->

Dodatkowo refleksje Pani Marii  przeczytasz tu->