Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi ma nowe władze!

Prezes zarządu:   Piotrowski Bartłomiej

V-prezes:   Post Ryszard

V-prezes:   Surowiec Ryszard

Sekretarz:   Staroń Kamil

Skarbnik:   Kołuda Andrzej

Członek zarządu:   Ulańska Dorota

Członek zarządu:   Wachowiec Henryk

Delegaci na Zjazd PZP:

Dąbrowski Romuald, Piotrowski Bartłomiej, Ruda Dariusz, Karwat Andrzej

Nowi Honorowi Członkowie WZP:

m. in. Michalina Malka, Roman Opalski, Dąbrowski Romuald, Faliszewska Halina, Zegarlicki Tadeusz

Wybory odbyły się 8.11.2014 podczas Walnego Zjazdu Delegatów