Zebranie Zarządu Koła 25.11.2014 co nowego?

25.11.2014 odbyło się zebranie Zarządu naszego Koła. Dokonaliśmy podziału obowiązków i funkcji. V-prezesem Koła oraz przewodniczącym Klubu Dyskusyjnego został Andrzej Chrolenko. Funkcje Sekretarza pełnią: Teresa Andruszkiewicz i Halina Pomianek. Skarbnikiem jest: Ewa Wolanowska. Przemysław Świderski to zastępca przewodniczącego Klubu Dyskusyjnego. Jerzy Matusiak – administrator strony internetowej.

Wyznaczyliśmy termin Zebrania Sprawozdawczego w trybie nadzwyczajnym na dzień 17.02.2015 r o godzinie 17:00 (zebranie to ma na celu zatwierdzenie budżetu na 2015 rok, co nie było możliwe podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego).

Odpowiadając na prośby Członków Koła ustaliliśmy, że spotkania Klubu Dyskusyjnego od stycznia 2015r. będą się odbywały od godziny 17:00 do 19:00 w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca (w styczniu spotkania będą wyjątkowo 13 i 27 stycznia, stosowny harmonogram zostanie przedstawiony na początku roku). W tym czasie lub po zakończeniu spotkania będzie można załatwić formalności.

Zarząd będzie obradował, w wybrane dni,  po zakończeniu spotkania Klubu Dyskusyjnego.