Wpłaty składek i OC do 15 lutego 2022r!

Przypominamy o konieczności wnoszenia opłat składek członkowskich oraz OC do 15 lutego 2022r!

Jak dokonać wpłat i ich wysokości opisane są w zakładce „Opłaty”.

Ważne!! Osoby, którym zmieniły się adresy pasiek powinny zgłosić ten fakt do Prezes Teresy Andruszkiewicz sms-em (tel. 604 059 998) podając aktualne adresy.