WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA 20.02.2018r

W dniu 20.02.2018 r. odbyło się (w drugim terminie) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi.

Obecnych było 50 osób, co stanowiło ponad połowę z wszystkich 80 członków.

Zdjęcia z Zebrania można zobaczyć dzięki uprzejmości Kolegi Michała Skrzecza TUTAJ->

Przewodniczącym Zebrania został wybrany Stanisław Skawiński. Protokolanci: Ewa Kik i Andrzej Staszczyk. Czytaj dalej

Szkolenie w Brzezinach 7-8 kwietnia 2018 r. „Powitanie wiosny w pasiece”.

Zapraszamy na szkolenie w Brzezinach zorganizowane w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2017/2018.

WZP w Łodzi prosi o dostarczenie list osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu do 23 marca 2018 roku.

Koszt szkolenia 30 zł od osoby (15 zł na dzień).

PROGRAM SZKOLENIA W BRZEZINACH 7-8 KWIETNIA 2018 R. Czytaj dalej

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 06.03.2018

Tematem spotkania będzie: INTENSYWNE ZWIĘKSZENIE SIŁY RODZIN, GŁÓWNY PRZEGLĄD WIOSENNY
Pierwsze zabiegi redukujące inwazję warrozy.
Warunki szybkiego rozwoju rodzin pszczelich.
Sposoby przyspieszenia rozwoju rodzin pszczelich po pierwszym oblocie.
Omówienie stanu rodzin po zimowli.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła