Gdzie zdobyć tytuł pszczelarz/technik

nauka sowaPlacówki oświatowe prowadzące kurs kwalifikacyjny zawodowy z zawodzie pszczelarz/technik pszczelarz z terenu województwa łódzkiego

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (R.4.) oraz technik pszczelarz (r. 17)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie

97-350 Sulejów, ul. Milejowska 21

tel/fax (044) 616 21 99   e-mail: zspwsulejowie@wp.pl

strona:  www.zspwsulejowie.edupage.org

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach

Plac Staszica 14

95-011 Bratoszewice

tel. 42 719 89 83 e-mail: zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

strona: www.zs1bratoszewice.pl/