Zebranie sprawozdawcze 29.03.2016

zebranie 032016r (1)W dniu 29.03.2016 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła Pszczelarzy Nr 2 w Łodzi.

Obecnych było 38 osób. Zebranie odbyło się w II terminie.

Przewodniczącym Zebrania został wybrany Kol. Stanisław Skawiński.

Wszyscy uczciliśmy minutą ciszy naszych  serdecznych  przyjaciół: Jadwigę Kubiak oraz Jana Madzio, którzy odeszli w 2015 roku.

Powołano Prezydium w składzie:

Pierwsza V-Prezes WZP w Łodzi:  Dorota Ulańska

Honorowy Członek WZP w Łodzi:  Bogdan Piekarz

V-Prezes Koła nr 2 w Łodzi:           Andrzej Chrolenko

Skarbnik Koła nr 2 w Łodzi:            Ewa Wolanowska

Protokolanci:

Andrzej Staszczyk

 Józef Krawczyk

Komisja skrutacyjna:

Hanna Jabłońska

Marta Kik

Komisja uchwał i wniosków:

Dorota Soperczak

Maciej Zimek

Po przyjęciu porządku obrad, wyborze komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków zostali zaprzysiężeni nowi Członkowie naszego Koła.

zebranie 032016r (3)Stwierdzono prawomocność zebrania, przedstawiono sprawozdania za rok 2015 Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Po przeprowadzeniu bloku informacyjnego oraz dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium Zarządowi Koła (za – 35 głosów, wstrzymało się – 3 głosy, przeciw – 0 głosów).

Zatwierdzono plan pracy i budżet na 2016 rok. (za – 38 głosów, wstrzymało się – 0, przeciw – 0).

Podczas dyskusji nad wolnymi wnioskami poruszono następujące tematy:

Wskazano na potrzebę zakupu sztandaru na potrzeby Koła (godna reprezentacja podczas uroczystości). Na ten cel będziemy chcieli przeprowadzić dodatkową dobrowolną składkę.

W celu większej integracji członków Koła spróbujemy zorganizować wycieczkę lub atrakcyjną imprezę dla naszych Koleżanek i Kolegów pszczelarzy. Jeśli ktoś może w tym pomóc (środek transportu, atrakcyjne miejsce spotkań, pomysły itp.), to prosimy o kontakt z Zarządem.

Zaproponowano odnowienie i nawiązanie koleżeńskiej współpracy z Rejonowymi Kołami Pszczelarzy nr 1 w Łodzi i z najbliższego sąsiedztwa naszego Koła.

Została wyrażona gorąca zachęta do brania udziału  w imprezach pszczelarskich, organizowanych przez WZP w Łodzi i zaprzyjaźnione Rejonowe Koła Pszczelarskie.

Wygospodarowano (dzięki uprzejmości harcerzy) oddzielne pomieszczenie dla Skarbnika w celu zapewnienia bardziej komfortowych warunków pracy.

Zdjęcia można zobaczyć TUTAJ->