WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA 20.02.2018r (wtorek)

Zarząd koła nr 2 uprzejmie zawiadamia, że w dniu 20 LUTEGO 2018 (wtorek) w siedzibie koła przy ul. Olimpijskiej 9 (budynek Gimnazjum 20) odbędzie się
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA
o godz. 16:30 w pierwszym terminie
o godz. 17:00 w drugim terminie
Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i protokolantów

Uczczenie pamięci zmarłych pszczelarzy

 1. Powołanie prezydium
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Komisji:
 • Uchwał i Wniosków
 • Wyborczej
 • Mandatowo-Skrutacyjnej
 1. Złożenie przysięgi pszczelarskiej przez nowych członków i uhonorowanie zasłużonych
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 3. Sprawozdania za czas kadencji:
 • Zarządu Koła
 • Komisji Rewizyjnej
 • Sądu Koleżeńskiego
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami
 2. Blok informacyjny
 3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła
 4. Przerwa
 5. Wybór nowych władz Koła:
 • Prezesa
 • Zarządu
 • Komisji Rewizyjnej
 • Sądu Koleżeńskiego
 • Delegatów na Walny Zjazd WZP w Łodzi
 1. Zatwierdzenie planu pracy i budżetu na rok 2018
 2. Podjęcie uchwał
 3. Wolne wnioski
 4. Zamknięcie obrad

Zarząd zaprasza wszystkich członków koła do aktywnego udziału w zebraniu

i przypomina, że

Obecność na zebraniu jest obowiązkowa

WAŻNE INFORMACJE
1. Spotkania Klubu Dyskusyjnego odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
w godz. 17:00 – 19:00, według kalendarza spotkań,
2. Dyżury zarządu odbywają się po spotkaniach klubu dyskusyjnego po godz. 19:00
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w trzeci wtorek miesiąca w godz. 19:00 – 20:00
4. Ubezpieczenie OC za pasieki należy opłacić do 24-02-2017 r.
5. Składki członkowskie wpłacamy do 21-03-2017 r.
6. Opłaty za zamówione matki, odkłady i leki na 2018 rok należy wpłacić do 31-01-2018 r.
7. dyżury zarządu w wakacje …….3 lipiec i 21 sierpień

Pszczelarze którzy biorą udział w programach ARR mają obowiązek:
posiadać numer weterynaryjny pasieki !!!
Do 30-09-2018 podać zmiany stanu rodzin w pasiekach na 2019r.
Do 30-09-2018 roku złożyć zapotrzebowanie na leki, matki, odkłady na rok 2019 !!
Odebrać zamówione leki najpóźniej do 3-07-2018, a zużyte (paski i opakowania) oddać
do końca października 2018 r.

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ KLUBU DYSKUSYJNEGO NA ROK 2018
Spotkania odbywają się w godz. 17:00 -19:00

09-01-2018 ZIMOWLA PSZCZÓŁ

23-01-2018 PRZEDWIOŚNIE W PASIECE

06-02-2018 PIERWSZY OBLOT WIOSENNY

20-02-2018 WALNE ZEBRANIE WYBORCZE KOŁA
obecność wszystkich członków obowiązkowa

06-03-2018 GŁÓWNY PRZEGLĄD WIOSENNY
INTENSYWNE ZWIĘKSZANIE SIŁY RODZIN

20-03-2018 POSZERZANIE GNIAZD.

10-04-2018 WYCHÓW MATEK NA WŁASNE POTRZEBY

24-04-2018 RÓJKA I JEJ ZAPOBIEGANIE

08-05-2018 MIODOBRANIE
WSZYSTKO O MIODZIE

22-05-2018 OKRESY BEZPOŻYTKOWE MIĘDZY POŻYTKAMI

05-06-2018 PRZYGOTOWANIE PASIEKI DO ZIMOWLI

19-06-2018 CHOROBY I SZKODNIKI PSZCZÓŁ

04-09-2018 ZIMOWLA PSZCZÓŁ

18-09-2018 PSZCZOŁY NA PÓŹNYCH POŻYTKACH

02-10-2018 HIGIENA W PRACOWNI I PASIECE

16-10-2018 UTRWALANIE WIADOMOŚCI O CHOROBACH

06-11-2018 SPOSOBY ZWIĘKSZANIA WYDAJNOŚCI MIODOWEJ

20-11-2018 ULE I SPRZĘT PASIECZNY

04-12-2018 PODSUMOWANIE SEZONU PSZCZELARSKIEGO

18-12-2018 SPOTKANIE OPŁATKOWE

Na spotkaniach klubu będą prowadzone również dyskusje na tematy ważne dla pszczelarzy.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w kole dyskusyjnym
W miesiącach – lipiec i sierpień porady z zakresu pszczelarstwa można uzyskać
w czasie spotkań zarządu (3 lipiec i 21 sierpień)